Frågor&Svar

Vad gör jag när min fastighet ska byta ägare?
När man flyttar från en fastighet säger man upp sitt avtal hos tjänsteleverantören.
Den nya ägaren tecknar ett nytt avtal hos en tjänsteleverantör, t ex Telia, Com Hem, Boxer mm
Vid eventuella skador på nätet eller vid brand
Ta kontakt med din tjänsteleverantör som i sin tur kontaktar Skanova som då mäter var fibern går i backen och mäter in fibern och åtgärdar ev fel.

Frågor från medlemsmötet i Förenade Fiberbyar nr 1 ekonomiskförening 2017-11-05:

1 Betalar Skonova för att hyra nätet? Vad är haken?

1 Skanova betalar 9200 sek till alla medlemmar för fem år. De sköter allt underhåll vid eventuella fel.

2 Fortsatt kostnad fel elen – var inte elen inräknad i kostnaden? Nodhuset i Sörviken.

2 Föreningen äger nodhuset (fd telekuren)i Sörviken. Därför har vi en elkostnad.

3 Vet vi inte exakt hur mycket pengar vi får i stöd från länsstyrelsen?       

3 Jo vi vet men styrelsen vill göra bokslut för att vara helt säkra på hur det slutar. Efter det kan vi ev. ge ”återbäring”.

4 Det finns väl inga praktiska problem med att föreningen fortsätter att ta in en viss avgift? Det läggs ju i föreningens kassa, eller? Till beslut tas om en återbäring.

4 Föreningen kan utan problem fortsätta att ta in en viss avgift. De pengar som inte används ligger på vårt konto tills vi tar beslut om återbäringens summa.

5 Vill de som hyr av oss inte ha någon hyra av oss i gengäld? Skanova är väl inget ideellt bolag?

5 De vill inte ha någon hyra av oss, de hyr av oss som äger nätet.

6 Det hade varit smidigt att ex. få hyra ut i ex tre år som prövoperiod. Går det?

6 Skanova har fem år som en standard. Vi har ingen möjlighet att påverka det utan att påverka priset.

7 Vilka bestämmer OM vi ska hyra ut?

7 Medlemmarna och styrelsen. På mötet var övervägande majoritet för en uthyrning.

8 Efter de fem åren, om vi hyr ut, är vi då i samma läge som i dag? Alltså att då ta ett nytt beslut?

8 Efter fem år tar vi ett medlemsmöte och röstar om hur vi ska göra med nätägandet.

9 Vilka är intresserade av att hyra nätet?

9 Skanova som äger stamnätet

10 Det är väl ganska självklart att hyra ut! Vilka andra har förmåga eller tid att ta hand om allt det här?

10 Hyr vi inte ut måste vi teckna ett avtal med en service firma vilket styrelsen har undersökt. Priser på de finns i PowerPointen som visades vid medlemsmötet och ligger på föreningens hemsida.

11 Jag förmodar att man ställer upp ett kontrakt kring ex servicenivån!

11 Hyreskontraktet innefattar servicenivån.

12 Vad kostar det/månad att hyra in service?

12 Återkommer

13 Gör det någon skillnad om vi hyr ut eller äger nätet själva när det gäller service?

13 Avtalat avgör service nivån vilket då är kopplat till priset.

14 Om vi behåller nätet – vem kommer vi då att ha i styrelsen?

14 ???

15 När kan de 9200kr betalas ut?

15 Så fort vi har skrivit hyresavtalet och fått in alla kontonummer för utbetalning kommer pengarna.

16 Har det någon betydelse om inbetalningen/återbetalningen görs före eller efter nyår?

16 Nej det har ingen betydelse för föreningen om vi skriver avtalat före eller efter nyår.

17 Måste vi vara färdiga med Länsstyrelsen innan vi kan skriva hyresavtalet.

17 Nej vi kan skriva hyresavtalet så fort vi är överens om själva avtalet.

Tidigare Frågor och Svar:

1) Behöver vi någon mer utrustning? Sladd från dosan till TV:n t ex.

1) Ja ni behöver mer utrustning. Vad ni kommer att behöva beror helt på vilka tjänster ni väljer från valfri tjänsteleverantören. Utrustning kommer via tjänsteleverantören.

2) Måste någon komma in i huset och sköta installationen eller kan vi klara det själva?

2) Nej.

3) Räcker det att vi ordnar detta till påsk?

3) Ja.

4) Faller administrationsavgiften bort nu när vi istället betalar för tjänsterna till operatören?

4) Administrationskostnaderna faller inte bort då våra utgifter tyvärr inte försvinner. Vi kommer att fortsätta skicka fakturor för drift och underhåll så länge vi inte har avklarat allt gentemot Länsstyrelsen. Vi kommer att fortsätta ha utgifter för bokföring, revisor, bankkostnader, hemsida, porto till de som ej har e-post, elavgifter i våra två nodhus (fd telekurer). Sedan har vi en transmissionskostnad för att Telia ser till att vi får fibrering i nätet. Ja inte är det gratis att leva;-)