Om oss

Information till medlemmarna!

Förenade Fiberbyar bildades i februari 2013 av byarna, Fullsjön, Björkvattnet, Björkhöjden, Borgvattnet och Köttsjön i Ragunda Kommun samt Görvik och Sörviken i Strömsunds Kommun.

År 2015 inför årsmötet har föreningen 175 medlemmar.

Efter årsmötet 2016 består föreningen av 65 medlemmar i byarna Sörviken och Görvik. Förutsättningarna har förändrats i Ragunda kommun vilket gjort att de byarna inte längre har någon nytta av att vara medlemmar, de har därför valt att gå ur föreningen. Vi tackar för stimulerande möten med de byarna vilket även gjort att vi lärt känna varandra bättre över kommun gränsen.

.

.

 

 

 


       Vi reserverar oss för att fel kan förekomma.