Protokoll

2023

2023-06-04 Protokoll konstituerande styrelsemöte

2023-06-04 Protokoll årsmöte Förenade Fiberbyar Nr 1 ekonomisk förening

2023-05-08 Protokoll Styrelseprotokoll

2022

2022-02-27 Protokoll årsmöte

2022-02-27 Protokoll konstituerande styrelsemöte

2022-02-17 Protokoll styrelsemöte

2021

2021-02-28 Protokoll konstituerande styrelsemöte

2021-02-28 Protokoll årsmöte

2020

2020-10-18 Protokoll styrelsemöte

2020-04-05 Protokoll Årsmöte

2020-04-05 Protokoll konstituerande styrelsemöte

2020-02-02 Protokoll styrelsemöte

2019

2019-10-06 Protokoll

2019-04-14 Protokoll konstituerande styrelsemöte

2019-04-14 Protokoll årsmöte

2019-02-24 Protokoll

2018

2018-12-19 Protokoll Styrelsemöte

2018-09-02 Protokoll Styrelsemöte

2018-04-14 Protokoll årsmöte

2018-04-14 Protokoll konstituerande styrelsemöte

2018-04-08 Protokoll styrelsemöte

2018-02-11 Protokoll Styrelsemöte

2017

2017-12-15 Protokoll Styrelsemöte

2017-10-15 Protokoll Styrelsemöte

2017-08-27 Styrelsemöte

2017-07-03 Styrelsemöte

2017-05-14 Styrelsemöte

2017-04-12 Protokoll Styrelsemöte

2017-04-02 Konstituerande styrelsemöte

2017-04-30 Protokoll fört vid extra årsmöte

2017-04-02 Årsmöte

2017-03-29 Styrelsemöte

2017-03-12 Protokoll Styrelsemöte

2017-02-19 Styrelsemöte

2017-01-18 Styrelsemöte

2017- 01-15 Styrelsemöte

2016

2016-12-22 Styrelsemöte

2016-11-27-protokoll

2016-11-04-protokoll

2016-10-30-protokoll

2016-10-09-protokoll

2016-09-02-1-protokoll

2016-08-28 Protokoll

2016-06-22 Protokoll

2016-05-18 Protokoll

2016-05-01 Protokoll

2016-03-13 Protokoll

2016-02-07 Protokoll fört vid Årsmöte

2016-02-07 Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte

2016-01-24 Styrelsemöte

2016-01-10 Styrelsemöte

2015

2015-11-22 Styrelsemöte

2015-11-14 Förslag till ändring av stadgar Förenade Fiberbyar

2015-11-14 Powerpoint presentation

2015-11-14 Extra stämma Sörviken och Görvik

2015-11-14 Medlemsmöte Sörviken och Görvik

2015-10-11 Styrelsemöte

2015-08-30 Styrelsemöte

2015-08-19 Anteckningar från möte Med Ragunda kommun och Servanet

2015-07-25 Styrelsemöte

2015-06-14 Styrelsemöte

2015-03-29 Konstituerande

2015-03-29 Årsmöte

2015-02-08 Styrelsemöte

2014

2014-10-11 Styrelsemöte

2014-04-29 Styrelsemöte

2014-03-13 Föreande Vindbyar och Fiberbyar

2014-03-09 Konstituerande

2014-03-09 Årsmöte

2014-02-02 Styrelsemöte

2014-01-02 Styrelsemöte

2013

2013-10-31 Styrelsemöte

2013-10-01 Möte med ServaNet

2013-07-18 Styrelsemöte

2013-07-18 Anteckningar möte med Mattias S

2013-06-30 Styrelsemöte

2013-05-05 Styrelsemöte

2013-03-17 Styrelsemöte

2013-03-06 Styrelsemöte

2013-02-24 Styrelsemöte

2013-02-11 Konstituerande

2013-02-11 Bildande av föreningen


       Vi reserverar oss för att fel kan förekomma.