Styrelsen

Clipboard05

Styrelsen 2021

Ordförande       Getrud Olsson, Görvik 610, 833 48  Hammerdal, 070-305 08 74 gertrud_persson@hotmail.com

Sekreterare       Eivor Frestadius, Västerstavre 136, 835 97 Offerdal, 070-575 01 36, eivor.frestadius@gmail.com

Kassör               Eivor Frestadius, Västerstavre 136, 835 97 Offerdal, 070-575 01 36, eivor.frestadius@gmail.com

Ledamot            Sven Erik Spjuth, Görvik 440, 833 48 Hammerdal, 073-080 44 92, svennespjuth@gmail.com

Ledamot            Joakim (Kim) Hallgren, Görvik 745, 83070 Hammerdal, 070-286 77 62, joakim.hallgren@hotmail.com

Ledamot            Björn Stranne, Görvik 635, 833 48 Hammerdal, 070-546 39 65, bjorn.stranne@gorviksjon.se

Ledamot            Kerstin Lindberg, Görvik 330, 833 48 Hammerdal, 070-686 57 50, lindbkerst@telia.com

Ledamot             Leif Frestadius, Västerstavre 136, 835 97 Offerdal, 070-575 01 36, eivor.frestadius@gmail.com

Revisor

Hellström & Hjelm Revision AB, Karolina Jonasson, Rådhusgatan 15-17,  831 41 Östersund, 070-628 37 19, karonlina.jonasson@hhrevision.se

Valberedningen

Sammankallande         Benita Weidlertz, Tenorgränd  34, 175 48 Järfälla, 070-543 80 92, weidlertz@bredband2.com

Valberedningen          Ken  Lågas, Sörviken 220, 833 48 Hammerdal, 070-888 60 43, kenlogas@hotmail.com

Hemsidan www.forenadefiberbyar.se

Marie Schröder, marie-schroder@outlook.com, 070-306 31 97


       Vi reserverar oss för att fel kan förekomma.