FIBERNYTT NR 13-2017

FIBERNYTT NR 13-2017
20 januari 2017
Hej!
Hoppas att ni alla haft en god start på det nya året och fått ut granen med alla barr.
Arbetet med fibern går mot sitt slut vad gäller installation och inkopplingar i husen. Återstår nu bara att uppkoppling mot Skanovas kabel. Vi jobbar på att få till ett informationsmöte med där man ska kunna få svar på sina frågor om de olika val alla kommer att kunna göra vad gäller tjänsteleverantör.
Första fakturan för 2017 har kommit ut och ska vara betald sista januari. De som inte betalar i tid från och med denna faktura kommer att få en fördröjningsavgift på 60 kr pålagd nästkommande faktura. Vi informerar om detta så att alla är medvetna om att så kommer att ske.

Med vänliga Fiberhälsningar
Styrelsen i Förenade Fiberbyar
Genom Gertrud Olsson