FIBERNYTT NR 12-2016

30 december 2016

Hej!

Hoppas att ni alla haft en fin och god jul.
Nu är alla mediaomvandlare installerade inomhus och vi ser början på slutet. Nästa steg är att bynätet ska mätas och dokumenteras. Sist men inte minst ska en opartisk slutbesiktningsperson gå igenom kartor, materiallistor och kontrollera att allt är i sin ordning och att det fungerar som det ska.
Vi väntar ännu på definitivt datum för uppkoppling mot Skanovas kabel genom våra byar, det är fortfarande slutet av februari som gäller i fråga. Förhoppningen är att få till ett medlemsmöte där det presenteras vilken tjänsteleverantör man kan välja (de som ser till att vi får det vi önskar i vår fiber in i husen). Årsmötet kommer att hållas någon vecka före Påsk, kallelse kommer i laga ordning.

Med detta vill vi alla i styrelsen önska er alla ett riktigt
Gott Nytt Fiber År 2017!

Med vänliga Fiberhälsningar
Styrelsen i Förenade Fiberbyar
Genom Gertrud Olsson