FIBERNYTT NR 7 2016

Hej

Hoppas sommaren har börjat bra för er alla.

 Förenade Fiberbyar har nu skickat ut en faktura till er för Drift- och Underhåll. Som många av er redan uppmärksammat så har vi valt att enbart skicka en faktura med ett belopp på denna gång. Förklaringen till det är att förenkla inbetalningen då förra fakturan medförde viss förvirring vad gällde inbetalningen av beloppen. Det i sin tur medförd tidsödande och helt oerhört onödigt merarbete för de som sköter bokföringen. Var noga med att skriva fakturanummer betalningen gäller för.  

Det har kommit in en betalning på 400 kr med okänd inbetalare den 30 juni 2016. Jag skulle vilja kalla det för en donation när vi inte vet vem som har betalat och för vad. Vi har inte skickat ut någon faktura på 400kr.  

Snälla, snälla ni skriv vilken faktura er inbetalning gäller och håll er till summan på fakturan.

 Med vänliga fiberhälsningar

Genom Gertrud i Görvik