FIBERNYTT NR 6 2016

Nu har vi lagt ut upphandling för en kommunikationsoperatör. Kommunikationsoperatören ser till att vi kan använda fiber i vårt hus och säljer olika förslag/kanaler att välja bland.
I förra Fibernytt skrev jag om fakturorna för Drift- och underhåll som släpar efter från en del av er. Det är fortfarande några av medlemmarna som inte betalat in sin avgift. Påminnelsefaktura med en avgift på 50 kr samt en dröjsmålsränta på 8 % per obetald månad kommer att påföras på nästa 3-månadersfaktura till berörda medlemmar. Det är en helt onödig arbetsbörda att i en ideell förening behöva skriva påminnelsefakturor. En tid som skulle kunna användas till mycket bättre arbete i fiberns namn utan att använda fula ord.
Att få fiber till våra byar kommer ju inte av sig själv och vi måste alla känna en glädje och ett ansvar i det hela. Vi lägger ner olikt mycket tid helt frivilligt och självvalt. Några mer än andra och de flesta enbart genom att betala in en faktura i kvartalet. Detta är ett lagarbete där var och en har ett ansvar för att vi ska komma framåt. Ett steg i det hela är att betala i tid och enligt fakturan. Varje obetald faktura betyder oavlönat merarbete för en annan medmänniska i föreningen tänk på det nästa gång ni får fakturan. Skynda att betala på en gång som några gör eller välj vilken dag ni önskar men före sista betaldag!
Fakturan för Drift- och underhåll gav er olika val för inbetalning. Antingen så betalar man hela fakturan på 750kr för tre månader vid första förfallodagen eller så kan man dela upp den på tre inbetalningar à 250kr enligt fakturans förfallodagar, detta är med moms vid alla tillfällen.
Drift- och underhållsfakturan är ju till för att bygga upp ett kapital för våra utgifter som vi redan har innan vi kan få ut medel från Länsstyrelsen och tänja på användandet av krediten hos banken. Föreningen har också administrativa kostnader för t ex papper, kuvert, toner och frimärken.
Har ni frågor så tveka inte att höra av er till oss.
Gå gärna in på vår hemsida http://forenadefiberbyar.se/
Med vänliga vårhälsningar
Arbetsgruppen i Förenade Fiberbyar
Genom Gertrud Olsson