FIBERNYTT NR 3 2016

Föreningen väntar fortfarande på besked om stödet från Länsstyrelsen. Däremot har vi fått tillbaka ansökan återigen för kompletteringar vilka vi skickade in 2016-02-27.
För er som valt att delbetala medlemsinträdet kommer fakturor att skickas ut nu i februari. Där framgår vad det lägsta beloppet är att betala per månad. Naturligtvis går det bra att betala in ett högre valfritt belopp.
Föreningen har valt att skicka faktura på 3 månader i taget. Vi kommer att justera räntan vid nästa fakturautskick eftersom räntan sjunker vartefter skuldbeloppet sjunker. Detta för att minska det administrativa arbetet.
Vi återkommer så snart vi fått besked om stödet från Länsstyrelsen.

Med vänliga vinterhälsningar
Arbetsgruppen i Förenade Fiberbyar
genom Gertrud Olsson