månadsarkiv: maj 2017

Förenade Fiberbyar Nr 1 Ekonomisk förening

Förenade Fiberbyar Nr 1 Ekonomisk förening har genomfört en fibrering i våra två byar Görvik och Sörviken i Strömsunds kommun. Föreningen har förberett allting genom att gå ut med förfrågan till samtliga fastighetsägare i byarna huruvida man är intresserad av att ansluta sin fastighet till bredband.
Föreningen har gjort en förprojektering med kartor som visade på sträckningen av själva grävandet samt en uträkning på hur mycket material som skulle gå åt.
Utifrån förprojektering upprättades en budget för hela projektet.
För att finansiera det hela har vi sökt stöd hos länsstyrelsen som blivit beviljat, det skedde under vintern 2015-2016. En totalentreprenad upphandlades genom offentlig upphandling. Arbetet med grävningen i byarna startade sommaren 2016. Våren 2017 invigde vi vårt nät som nu är i full drift.
Totalt har vi 71 medlemmar i föreningen som fått bredband indraget till sina fastigheter och företag. Det har varit en enormt positiv uppslutning för att vi ska få till bredband i våra två byar.