månadsarkiv: april 2017

FIBERNYTT NR 16-2017

20 april 2017
Hej!
Allt väl med er alla hoppas jag så här efter Påsk.
Här börjar fakturor från Telia komma till oss som tecknat tjänster med dem. Läs fakturorna ordentligt ty några är felskrivna från Telia. Rabatten är bl.a. inte avdragen. Har ni andra problem så ring genast kundtjänst hos den tjänsteleverantör ni valt. De ska lösa eventuelle problem som kan uppstå.

Med vänliga Fiberhälsningar
Styrelsen i Förenade Fiberbyar

Kallelse

KALLELSE

till Extra årsmöte Förenade Fiberbyar Nr 1 Ek. förening

Söndagen den 30 april 2017 kl 14.00

Hos Joakim Sjöström, Görvik

1.              Mötets öppnande

2.              Val av mötesordförande

3.              Val av mötessekreterare

4.              Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare

5.              Godkännande av dagordning

6.              Årsmötets behöriga utlysande

7.              Godkännande av nya stadgar, de nya stadgarna bifogas

8.              Mötets avslutande