månadsarkiv: januari 2017

FIBERNYTT NR 13-2017

FIBERNYTT NR 13-2017
20 januari 2017
Hej!
Hoppas att ni alla haft en god start på det nya året och fått ut granen med alla barr.
Arbetet med fibern går mot sitt slut vad gäller installation och inkopplingar i husen. Återstår nu bara att uppkoppling mot Skanovas kabel. Vi jobbar på att få till ett informationsmöte med där man ska kunna få svar på sina frågor om de olika val alla kommer att kunna göra vad gäller tjänsteleverantör.
Första fakturan för 2017 har kommit ut och ska vara betald sista januari. De som inte betalar i tid från och med denna faktura kommer att få en fördröjningsavgift på 60 kr pålagd nästkommande faktura. Vi informerar om detta så att alla är medvetna om att så kommer att ske.

Med vänliga Fiberhälsningar
Styrelsen i Förenade Fiberbyar
Genom Gertrud Olsson

FIBERNYTT NR 12-2016

30 december 2016

Hej!

Hoppas att ni alla haft en fin och god jul.
Nu är alla mediaomvandlare installerade inomhus och vi ser början på slutet. Nästa steg är att bynätet ska mätas och dokumenteras. Sist men inte minst ska en opartisk slutbesiktningsperson gå igenom kartor, materiallistor och kontrollera att allt är i sin ordning och att det fungerar som det ska.
Vi väntar ännu på definitivt datum för uppkoppling mot Skanovas kabel genom våra byar, det är fortfarande slutet av februari som gäller i fråga. Förhoppningen är att få till ett medlemsmöte där det presenteras vilken tjänsteleverantör man kan välja (de som ser till att vi får det vi önskar i vår fiber in i husen). Årsmötet kommer att hållas någon vecka före Påsk, kallelse kommer i laga ordning.

Med detta vill vi alla i styrelsen önska er alla ett riktigt
Gott Nytt Fiber År 2017!

Med vänliga Fiberhälsningar
Styrelsen i Förenade Fiberbyar
Genom Gertrud Olsson