månadsarkiv: juli 2016

FIBERNYTT NR 8

Glädjande nyheter – strålande nyheter.

Nu har vi skrivit ett avtal med Reaxcer som totalentreprenör. Ett första planeringsmöte har genomförts och det känns väldigt bra. Reaxcers underentreprenörer Hammerdals Åkeri ska gräva och TC-kraft sköter fiberdelen.

Den första augusti kommer arbetet att börja i Sörviken för att sedan fortsätta med Görvik i september. När alla rör är nedgrävda kommer fiber att blåsas.

På mötet framgick att placeringen av dosan inne i huset bör vara i närheten av tv:n då det ger bättre bild om den kopplas med sladd till nyss nämnda dosa. Så fundera ännu en vända vart ni vill ha dosan på utsidan av huset. Dock är det samma vägg som gäller. Kom ihåg att det är följer med en 18 meter lång fiberkabel att dra dit man vill borra hål i väggen för dosan inne på väggen. Denna fiberkabel går enbart att dr i en vinkel på 5-7 cm.

Det vi vill nu är att alla markerar exakt vart ni vill ha dosan på ytterväggen. På denna markering ska det tydligt stå dels er fastighetsbeteckning dels ert nr på postlådan. (Tänk på att texten ska hålla i ur och skur). Detta för att inga missförstånd ska ske mellan grävmaskinist och er. När ni markerat på husväggen var då vänlig vänd er om för att se var det kommer att grävas på er tomt. Ni kommer då att se om något står/ligger i vägen som måste bort.

Har ni funderingar så var snäll och fråga oss i styrelsen. Vi vill hellre få en fråga för mycket än en för lite.

Vår ambition är att kunna avisera några dagar i förväg var exakt det kommer att grävas.

I vårt avtal med Reaxcer står att de ska vara klara sista oktober med allt arbete. När exakt vi kan koppla på Skanovas bredband vet vi inte mer än att deras tidsplan är att bli klar i december detta år.

Tiden för upphandling för en kommunikationsoperatör går ut sista augusti.

Äntligen kommer det att ske synliga saker i våra byar.

Med vänliga sommarhälsningar
Styrelsen i Förenade Fiberbyar
Genom Gertrud Olsson

FIBERNYTT NR 7 2016

Hej

Hoppas sommaren har börjat bra för er alla.

 Förenade Fiberbyar har nu skickat ut en faktura till er för Drift- och Underhåll. Som många av er redan uppmärksammat så har vi valt att enbart skicka en faktura med ett belopp på denna gång. Förklaringen till det är att förenkla inbetalningen då förra fakturan medförde viss förvirring vad gällde inbetalningen av beloppen. Det i sin tur medförd tidsödande och helt oerhört onödigt merarbete för de som sköter bokföringen. Var noga med att skriva fakturanummer betalningen gäller för.  

Det har kommit in en betalning på 400 kr med okänd inbetalare den 30 juni 2016. Jag skulle vilja kalla det för en donation när vi inte vet vem som har betalat och för vad. Vi har inte skickat ut någon faktura på 400kr.  

Snälla, snälla ni skriv vilken faktura er inbetalning gäller och håll er till summan på fakturan.

 Med vänliga fiberhälsningar

Genom Gertrud i Görvik