månadsarkiv: april 2016

Beviljat 2016

Förenade Fiberbyar Nr 1 Ekonomisk förening arbetar för att byarna Görvik och Sörviken i Strömsunds kommun ska få fiber till sina hushåll. Föreningen har sökt medel hos Länsstyrelsen i Jämtlands län och blivit beviljade medel 2016.
Föreningen har 65 medlemmar. Antal anslutningar som ska ha fiber kommer att bli 67 fördelade i båda byarna.
EUlogga