månadsarkiv: januari 2016

FIBERNYTT NR 2 2016

Denna vecka (v4) har arbetsgruppen varit till Hammerdal och Östersund.

I Hammerdal var vi till Handelsbanken för att diskutera bl.a. föreningens kredit, autogiro mm. Den diskussionen fortsätter när vi vet mer om bidraget från Länsstyrelsen.

I Östersund var vi först till Länsstyrelsen och sedan till en revisionsbyrå. Hos Länsstyrelsen uppdaterade vi vår ansökan och fick information om deras arbete. Handläggningen är fördröjd ytterligare så beslutet om bidraget kommer tidigast den 25 februari. Till revisionsbyrån Hallström och Hjälm gick vi för att höra vad de kan hjälpa oss med. Eftersom det kommer att handla om stora summor i föreningen har vi tidigare beslutat att anlita en revisor som kommer att granska föreningens bokslut och årsredovisning. Vi har även tillfrågat Utrikes Ekonomi i Hammerdal samt Ekorrit i Strömsund.

Vår plan var att börja ta in underhållsavgiften från februari månad men vi skjuter på det och inväntar besked från Länsstyrelsen först. Det som gäller nu är att få in allas startavgifter, antingen hela beloppet 16.400kr eller minst 8.000kr. Återkommer till de som kommer att avbetala till banken.

Många har varit flinka med att betala in sin medlemsavgift redan, varav de flesta har valt att betala hela avgiften, vilket är positivt då vi kommer att börja med att använda den till grävning mm. och att föreningen då sparar räntebelastningen på krediten.

Fortsättning följer …

 Med vänliga vinterhälsningar

Arbetsgruppen i Förenade Fiberbyar

genom Gertrud Olsson