månadsarkiv: februari 2015

MEDLEMSINFORMATION FÖRENADE FIBERBYAR 2015

Styrelsen har under 2014 deltagit i ett antal informationsmöten med vindkraftsexploatörer i området, SSVAB, Höglands Såg, Nordanvind/Väktaren Vind, Eolus Vind för att ta reda på deras inställning till att hjälpa till med fiber till byarna.
Ett antal möten med Ragunda och Strömsunds kommuner, möte med riksdagspolitiker, regionpolitiker (som anordnats av Hela Sverige ska Leva) för att bl a diskutera och påpeka de problem som finns i byarna som saknar fiber och där ADSL nätet kommer att stängas ner under våren 2015.
Förstudierna i Leaderprojektet är avslutade och kartor över fiberdragningarna i byarna är klara. Markavtal är skrivna med de markägare som ej ska ha fiber men grävning måste ske över deras mark.
En egen hemsida är under upparbetning, www.forenadefiberbyar.se.
Det kontinuerliga arbetet med ServaNet fortsätter och en ansökan är inskickad till Länsstyrelsen för fiberdragning mellan Stugun-Mårdsjön-Öravattnet-Skyttmon-Borgvattnet-Fullsjön-Björkvattnet och till länsgränsen.
Telia kommer att dra en fiberledning från Örebro-Luleå eftersom Facebook behöver mer prestanda till sin anläggning. Servanet kommer då att ansöka om samläggning mellan Görvik och Sörviken.
Det är nu dags för medlemsavgiften för 2015. Årsavgiften 100.-/fastighet sätts in på bankgiro 160-5104 senast 30 mars 2015. Glöm inte att notera fastighetsnamn och nr på inbetalningen.
Välkomna på årsmötet den 29 mars 2015 kl 16.00 på Bygdegården i Görvik. Där finns möjlighet att ställa frågor om fiber och bredband till Ann-Louise Hansson, Strömsunds kommun och Paul Eriksson, Ragunda kommun.

Styrelsen för Förenade Fiberbyar