Författararkiv: Marie Schröder

FIBERNYTT NR 10-2016

14 november 2016

Hej!

När vi började med arbetet med fibern till våra byar var frågan -Hur mycket koster det? Nu är frågan -När är det klart?

Nästan all grävning är klar och blåsning av fiber är under arbete. Alla ska nu ha fått sin dosa ute på väggen monterad. Nästa steg är att få borrat i husväggen och en dosa (mediaomvandlare) på insidan monterad. Där måste alla tänka till! Vart den ska sitta, att det är fritt från möbler och att det finns någon som kan låsa upp hos er som inte är på plats. Som det ser ut nu kan det ske redan om nån dag. Ni som inte har en extra nyckel hos en granne måste ombesörja så att hantverkarna kan komma in i husen.

Vi håller i dagarna på att skriva ett avtal med en så kallad kommunikationsoperatör, som i detta fall är Telia. Det är kommunikationsopperatören som ser till att det blir liv i den optiska glasfibern och att vi får kontakt med yttervärlden. När det är klart kommer vi att kalla till ett informationsmöte för alla medlemmar.

Hos de flesta föreningar som jobbar med fiber i små byarna får var och en själva ordna med grävnigen från byfibern till sina hus, borrning i ytterväggen och installation på innerväggen. Vi i Förenade Fiberbyar har valt att inkludera allting i priset. Det känns som det var ett klokt och bra beslut.

Fakturor går ut till alla medlemmar och betalningar kommer in i en jämn ström. Jag vill tacka för er goda moral och samarbetsvilja. Det har underlättat för de som arbetar med bokföringen att betalningarna kommer i tid, rätt summa och avsändare.

Gå gärna in på vår hemsida http://forenadefiberbyar.se/

Med vänliga Fiberhälsningar

Styrelsen i Förenade Fiberbyar

Genom Gertrud Olsson

FIBERNYTT NR 9-2016

Hej

Först av allt vill jag tacka alla medlemmar som varit flitiga med att markera på sina husväggar vart fibern ska monteras.

I Sörviken har alla fått rör grävda fram till sina fastigheter. Därefter kommer blåsning av fibern påbörjas i Sörviken. Dosan på ytterväggen kommer monteras efter att fibern är blåst.

Efter inmätningen av fibern kommer varje fastighetsägare att få en karta som visar var fibern är nedgrävd på egen fastighet.

Den 19 september kommer arbetet i Görvik att starta i de västra delarna av byn från Telekuren. Dels förbi Franssons ner till alla runt Jenny och Jocke och dels upp till campingen för att sedan gå förbi Ove och Barbro ut till vägen upp förbi Kerstin och Ola och bort till Sörgårn.

Vi brottas fortfarande med några som strular med betalning av fakturorna. Snälla ta er tid och läs fakturorna ordentligt. Ett tips till er som använder internetbanken är att lägga in dem omedelbart när ni fått mejlet med fakturan. Det är uppenbarligen alldeles för lätt att glömma bort dem. Sist var det tio som inte klarade av detta och det medföljer merarbete för kassören som gör detta på fritiden.

Med vänliga Hösthälsningar

Styrelsen i Förenade Fiberbyar

Genom Gertrud Olsson

FIBERNYTT NR 8

Glädjande nyheter – strålande nyheter.

Nu har vi skrivit ett avtal med Reaxcer som totalentreprenör. Ett första planeringsmöte har genomförts och det känns väldigt bra. Reaxcers underentreprenörer Hammerdals Åkeri ska gräva och TC-kraft sköter fiberdelen.

Den första augusti kommer arbetet att börja i Sörviken för att sedan fortsätta med Görvik i september. När alla rör är nedgrävda kommer fiber att blåsas.

På mötet framgick att placeringen av dosan inne i huset bör vara i närheten av tv:n då det ger bättre bild om den kopplas med sladd till nyss nämnda dosa. Så fundera ännu en vända vart ni vill ha dosan på utsidan av huset. Dock är det samma vägg som gäller. Kom ihåg att det är följer med en 18 meter lång fiberkabel att dra dit man vill borra hål i väggen för dosan inne på väggen. Denna fiberkabel går enbart att dr i en vinkel på 5-7 cm.

Det vi vill nu är att alla markerar exakt vart ni vill ha dosan på ytterväggen. På denna markering ska det tydligt stå dels er fastighetsbeteckning dels ert nr på postlådan. (Tänk på att texten ska hålla i ur och skur). Detta för att inga missförstånd ska ske mellan grävmaskinist och er. När ni markerat på husväggen var då vänlig vänd er om för att se var det kommer att grävas på er tomt. Ni kommer då att se om något står/ligger i vägen som måste bort.

Har ni funderingar så var snäll och fråga oss i styrelsen. Vi vill hellre få en fråga för mycket än en för lite.

Vår ambition är att kunna avisera några dagar i förväg var exakt det kommer att grävas.

I vårt avtal med Reaxcer står att de ska vara klara sista oktober med allt arbete. När exakt vi kan koppla på Skanovas bredband vet vi inte mer än att deras tidsplan är att bli klar i december detta år.

Tiden för upphandling för en kommunikationsoperatör går ut sista augusti.

Äntligen kommer det att ske synliga saker i våra byar.

Med vänliga sommarhälsningar
Styrelsen i Förenade Fiberbyar
Genom Gertrud Olsson

FIBERNYTT NR 7 2016

Hej

Hoppas sommaren har börjat bra för er alla.

 Förenade Fiberbyar har nu skickat ut en faktura till er för Drift- och Underhåll. Som många av er redan uppmärksammat så har vi valt att enbart skicka en faktura med ett belopp på denna gång. Förklaringen till det är att förenkla inbetalningen då förra fakturan medförde viss förvirring vad gällde inbetalningen av beloppen. Det i sin tur medförd tidsödande och helt oerhört onödigt merarbete för de som sköter bokföringen. Var noga med att skriva fakturanummer betalningen gäller för.  

Det har kommit in en betalning på 400 kr med okänd inbetalare den 30 juni 2016. Jag skulle vilja kalla det för en donation när vi inte vet vem som har betalat och för vad. Vi har inte skickat ut någon faktura på 400kr.  

Snälla, snälla ni skriv vilken faktura er inbetalning gäller och håll er till summan på fakturan.

 Med vänliga fiberhälsningar

Genom Gertrud i Görvik

FIBERNYTT NR 6 2016

Nu har vi lagt ut upphandling för en kommunikationsoperatör. Kommunikationsoperatören ser till att vi kan använda fiber i vårt hus och säljer olika förslag/kanaler att välja bland.
I förra Fibernytt skrev jag om fakturorna för Drift- och underhåll som släpar efter från en del av er. Det är fortfarande några av medlemmarna som inte betalat in sin avgift. Påminnelsefaktura med en avgift på 50 kr samt en dröjsmålsränta på 8 % per obetald månad kommer att påföras på nästa 3-månadersfaktura till berörda medlemmar. Det är en helt onödig arbetsbörda att i en ideell förening behöva skriva påminnelsefakturor. En tid som skulle kunna användas till mycket bättre arbete i fiberns namn utan att använda fula ord.
Att få fiber till våra byar kommer ju inte av sig själv och vi måste alla känna en glädje och ett ansvar i det hela. Vi lägger ner olikt mycket tid helt frivilligt och självvalt. Några mer än andra och de flesta enbart genom att betala in en faktura i kvartalet. Detta är ett lagarbete där var och en har ett ansvar för att vi ska komma framåt. Ett steg i det hela är att betala i tid och enligt fakturan. Varje obetald faktura betyder oavlönat merarbete för en annan medmänniska i föreningen tänk på det nästa gång ni får fakturan. Skynda att betala på en gång som några gör eller välj vilken dag ni önskar men före sista betaldag!
Fakturan för Drift- och underhåll gav er olika val för inbetalning. Antingen så betalar man hela fakturan på 750kr för tre månader vid första förfallodagen eller så kan man dela upp den på tre inbetalningar à 250kr enligt fakturans förfallodagar, detta är med moms vid alla tillfällen.
Drift- och underhållsfakturan är ju till för att bygga upp ett kapital för våra utgifter som vi redan har innan vi kan få ut medel från Länsstyrelsen och tänja på användandet av krediten hos banken. Föreningen har också administrativa kostnader för t ex papper, kuvert, toner och frimärken.
Har ni frågor så tveka inte att höra av er till oss.
Gå gärna in på vår hemsida http://forenadefiberbyar.se/
Med vänliga vårhälsningar
Arbetsgruppen i Förenade Fiberbyar
Genom Gertrud Olsson

FIBERNYTT NR 5 2016

Hej

Nu händer det saker i Fiber föreningen. Upphandling för en totalentreprenör är utlagd för offentlig upphandling. Nästa steg är att lägga ut en upphandling för en Kommunikationsoperatör.

Första fakturan för Drift och underhåll fibernät skickade ut den 31 mars med förfallodatum 30 april. Vi tackar för era inbetalningar och ni som inte har betalat kommer enligt fakturan få en påminnelsefaktura med en avgift på 50 kr samt en dröjsmålsränta på 8%. Det är otroligt uppskattat hos styrelsen att ni betalar era fakturor i tid då vi gör allt arbete på vår fritid.

Har ni frågor så tveka inte att höra av er till oss.

Med vänliga vårhälsningar

Arbetsgruppen i Förenade Fiberbyar

genom Gertrud Olsson

FIBERNYTT NR 4 2016

Härliga nyheter! Stålande nyheter!

Fiberföreningen har blivit beviljade stöd från Länsstyrelsen. Nu är det bara att kavla upp ärmarna och börja ta in anbud och förbereda för grävning i sommar. Grattis till oss alla. Det kan bli Kalle Anka och hans vänner via fiber till jul!

Fortsatt trevligt sportlov till oss som har det och snart är det Påsk!

Ma höres/ Gertrud fru ordförande som ler hela vägen till kvällsvarden i kväll.

FIBERNYTT NR 3 2016

Föreningen väntar fortfarande på besked om stödet från Länsstyrelsen. Däremot har vi fått tillbaka ansökan återigen för kompletteringar vilka vi skickade in 2016-02-27.
För er som valt att delbetala medlemsinträdet kommer fakturor att skickas ut nu i februari. Där framgår vad det lägsta beloppet är att betala per månad. Naturligtvis går det bra att betala in ett högre valfritt belopp.
Föreningen har valt att skicka faktura på 3 månader i taget. Vi kommer att justera räntan vid nästa fakturautskick eftersom räntan sjunker vartefter skuldbeloppet sjunker. Detta för att minska det administrativa arbetet.
Vi återkommer så snart vi fått besked om stödet från Länsstyrelsen.

Med vänliga vinterhälsningar
Arbetsgruppen i Förenade Fiberbyar
genom Gertrud Olsson

Beviljat 2016

Förenade Fiberbyar Nr 1 Ekonomisk förening arbetar för att byarna Görvik och Sörviken i Strömsunds kommun ska få fiber till sina hushåll. Föreningen har sökt medel hos Länsstyrelsen i Jämtlands län och blivit beviljade medel 2016.
Föreningen har 65 medlemmar. Antal anslutningar som ska ha fiber kommer att bli 67 fördelade i båda byarna.
EUlogga

Nyhet

Mars 2016. Härliga nyheter! Stålande nyheter!
Fiberföreningen har blivit beviljade stöd från Länsstyrelsen.
Nu är det bara att kavla upp ärmarna och börja ta in anbud och förbereda för grävning i sommar.