Förenade Fiberbyar Nr 1 Ekonomisk förening

Förenade Fiberbyar Nr 1 Ekonomisk förening har genomfört en fibrering i våra två byar Görvik och Sörviken i Strömsunds kommun. Föreningen har förberett allting genom att gå ut med förfrågan till samtliga fastighetsägare i byarna huruvida man är intresserad av att ansluta sin fastighet till bredband.
Föreningen har gjort en förprojektering med kartor som visade på sträckningen av själva grävandet samt en uträkning på hur mycket material som skulle gå åt.
Utifrån förprojektering upprättades en budget för hela projektet.
För att finansiera det hela har vi sökt stöd hos länsstyrelsen som blivit beviljat, det skedde under vintern 2015-2016. En totalentreprenad upphandlades genom offentlig upphandling. Arbetet med grävningen i byarna startade sommaren 2016. Våren 2017 invigde vi vårt nät som nu är i full drift.
Totalt har vi 71 medlemmar i föreningen som fått bredband indraget till sina fastigheter och företag. Det har varit en enormt positiv uppslutning för att vi ska få till bredband i våra två byar.

FIBERNYTT NR 16-2017

20 april 2017
Hej!
Allt väl med er alla hoppas jag så här efter Påsk.
Här börjar fakturor från Telia komma till oss som tecknat tjänster med dem. Läs fakturorna ordentligt ty några är felskrivna från Telia. Rabatten är bl.a. inte avdragen. Har ni andra problem så ring genast kundtjänst hos den tjänsteleverantör ni valt. De ska lösa eventuelle problem som kan uppstå.

Med vänliga Fiberhälsningar
Styrelsen i Förenade Fiberbyar

Kallelse

KALLELSE

till Extra årsmöte Förenade Fiberbyar Nr 1 Ek. förening

Söndagen den 30 april 2017 kl 14.00

Hos Joakim Sjöström, Görvik

1.              Mötets öppnande

2.              Val av mötesordförande

3.              Val av mötessekreterare

4.              Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare

5.              Godkännande av dagordning

6.              Årsmötets behöriga utlysande

7.              Godkännande av nya stadgar, de nya stadgarna bifogas

8.              Mötets avslutande

Invigning av fibernätet

NU HÄNDER DET

Invigning av fibernätet

Lördagen den 25 mars

Vi klipper bandet i Sörviken vid nodhuset kl 14, inviger med näverlursfanfar, därefter beger vi oss till bygdegården i Görvik.

Fiberföreningen bjuder på smörgåstårta, alkoholfri dryck, kaffe och tårta. Medtag egen dryck om du/ni vill ha något starkare.

Anmäl er före den 20 mars till:

Gertrud tfn 070-3050874 eller Eivor 070-5750136

FIBERNYTT NR 13-2017

FIBERNYTT NR 13-2017
20 januari 2017
Hej!
Hoppas att ni alla haft en god start på det nya året och fått ut granen med alla barr.
Arbetet med fibern går mot sitt slut vad gäller installation och inkopplingar i husen. Återstår nu bara att uppkoppling mot Skanovas kabel. Vi jobbar på att få till ett informationsmöte med där man ska kunna få svar på sina frågor om de olika val alla kommer att kunna göra vad gäller tjänsteleverantör.
Första fakturan för 2017 har kommit ut och ska vara betald sista januari. De som inte betalar i tid från och med denna faktura kommer att få en fördröjningsavgift på 60 kr pålagd nästkommande faktura. Vi informerar om detta så att alla är medvetna om att så kommer att ske.

Med vänliga Fiberhälsningar
Styrelsen i Förenade Fiberbyar
Genom Gertrud Olsson

FIBERNYTT NR 12-2016

30 december 2016

Hej!

Hoppas att ni alla haft en fin och god jul.
Nu är alla mediaomvandlare installerade inomhus och vi ser början på slutet. Nästa steg är att bynätet ska mätas och dokumenteras. Sist men inte minst ska en opartisk slutbesiktningsperson gå igenom kartor, materiallistor och kontrollera att allt är i sin ordning och att det fungerar som det ska.
Vi väntar ännu på definitivt datum för uppkoppling mot Skanovas kabel genom våra byar, det är fortfarande slutet av februari som gäller i fråga. Förhoppningen är att få till ett medlemsmöte där det presenteras vilken tjänsteleverantör man kan välja (de som ser till att vi får det vi önskar i vår fiber in i husen). Årsmötet kommer att hållas någon vecka före Påsk, kallelse kommer i laga ordning.

Med detta vill vi alla i styrelsen önska er alla ett riktigt
Gott Nytt Fiber År 2017!

Med vänliga Fiberhälsningar
Styrelsen i Förenade Fiberbyar
Genom Gertrud Olsson

FIBERNYTT NR 11-2016

27 november 2016

Hej!

Nu är i princip all grävning klar och blåsning av fiber är i sin slutfas. Nu återstår då dosan på insidan väggen, den så kallade mediaomvandlaren. Det ni måste veta nu är; vart dosan ska sitta på insidan av huset samt markera den, att det inte står möbler i vägen, att den ska sitta bredvid ett eluttag 220W, att hantverkarna kommer in i ert hus och att det är fritt från snö till era hus. Mediaomvandlaren kan sitta i kallställda hus men ska inte slås igång förrän huset är uppvärmt. Får ej placeras i våtutrymme.

Detta arbete beräknas börja v. 48 med start i västra Görvik från Sörgårn (Synnöve & Rolf) till landsvägen förbi Bränna ner till sjön vid Jenny och Jocke. Arbetet beräknas ta två timmar per inkoppling. Borrningen i väggen kommer att ske från insidan av huset och ut. Ni som inte har en extra nyckel hos en granne måste ombesörja så att hantverkarna kan komma in i husen.

Avtal med kommunikationsoperatören Telia är nu påskrivet. Nu inväntar vi att få datum klart för inkoppling till Skanovas kabel genom våra byar. När det är klart kommer vi att kalla till medlemsmöte.

Gå gärna in på vår hemsida http://forenadefiberbyar.se/

Med vänliga Fiberhälsningar
Styrelsen i Förenade Fiberbyar
Genom Gertrud Olsson